AANBOD: Wat doen we?

Bobaththerapie

Bobath therapie wordt toegepast om uw kind te helpen bij moeilijkheden in zijn/haar motorische ontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld zijn: niet of vertraagd tot rollen/zitten/kruipen/stand/stappen komen; poepschuiven, tonus-problemen,.. Hierbij wordt zowel gewerkt aan de kwaliteit van bewegen als aan het bereiken van de mijlpalen in de motorische ontwikkeling. Het kind wordt in de therapie gestimuleerd om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en er worden aan de ouders tips mee gegeven om thuis te oefenen.

Bobath therapie  wordt vaak toegepast bij kinderen die neurologische problemen vertonen en bvb in meerdere of mindere mate spanning of spasticiteit vertonen. Kinderen met tonusproblemen ( te hoge tonus of hypertonie ) of te lage tonus ( hypotonie) hebben vaak baat van Bobath therapie.

Bobath therapeuten werken met kinderen met zeer uiteenlopende problemen.
Bepaalde kinderen vertonen een lichte en voorbijgaande disharmonische neuro-motorische ontwikkeling. Andere kinderen vertonen een min of meer vertraagde neuro-motorische ontwikkeling, al dan niet geassocieerd met een hersenverlamming, ook cerebrale parese of CP genoemd.
Ouders die geconfronteerd worden met de diagnose van cerebrale parese en die meer informatie wensen, kunnen zich wenden tot ons of meer info vinden op de website van de Bobath  vereniging: www.Bobath.be

Bobath

Respiratoire kinesitherapie

De ademhalings therapie is voor alle babys, peuters, die last hebben van de ademhaling. Dit kan bijvoorbeeld het helpen ophalen van de slijmen, het verdiepen van de ademhaling,... zijn.

baby buikliging

Psychomotoriek

Hier ligt ook de nadruk op het (psycho)motorische aspect waarmee het kind moeite heeft. Dit kan enorm variëren van kind tot kind.
Hieronder vallen:

  • Schrijfmotorische problemen (bv. foutieve pengreep, schrijftempo,...)
  • Problemen met de fijne motoriek (bv. manipuleren voorwerpen, veters strikken,...)
  • Problemen met de grove motoriek ( evenwicht, lopen, springen, fietsen,...)
  • Problemen met coördinatie (bv. balvaardigheid, coördinatie van armen en benen,...)
  • Problemen op visueel-ruimtelijkevlakbv.begrippen als onder, op, links, rechts,...)
  • DCD (dyspraxie of ook developmental coordination disorder)
Fijne motoriek oefening

Motorische ontwikkelingsstimulatie

Als bewegen niet vanzelf gaat hebben kinderen af te toe een duwtje in de rug nodig. Het is het belangrijk om de motorische ontwikkeling op een speelse manier te stimuleren. Sommige kinderen hebben maar een aantal sessies nodig om hun weg verder alleen te maken. Andere kinderen hebben langduriger hulp nodig. Als ouder is het  belangrijk om wat tips te krijgen voor de verdere bewegings-ontwikkeling.

Motorische ontwikkeling oefening, kinderkinesitherapie

Testing en consultatief onderzoek

Als u zich zorgen maakt kan u, op doktersvoorschrift, bij ons terecht voor een motorisch onderzoek. We maken een verslagje met onze bevindingen en eventueel therapievoorstel (indien nodig). Het is echter niet zo dat elk kind dat onderzocht wordt ook effectief start met therapie. U kan bij ons ook terecht voor enkel een motorisch onderzoek.

Oefenmateriaal kinderkinesitherapie