Kinderen met pre- en/of dysmaturiteit

Te vroeg geboren kinderen (prematuur) of kinderen met een te laag geboortegewicht (dysmatuur) hebben soms een tragere motorische ontwikkeling en een verhoogde kans op een achterstand in hun ontwikkeling. Veel van deze kinderen halen op eigen kracht deze achterstand wel vaak in tussen het 1e en 2e levensjaar, sommige kinderen hebben daar enige hulp bij nodig. Enkele van de prematuur of dysmatuur geboren kinderen hebben een hersenbeschadiging opgelopen. Bij hen houdt men er rekening mee dat zij mogelijk problemen met betrekking tot hun ontwikkeling kunnen ontwikkelen, op baby-, peuter-, of kinderleeftijd.

De therapeutische interventie zal vooral gericht zijn op het geven van hantering- en positioneringadviezen. Van de kindertherapeut krijgen ouders of verzorgers – net zoals dat ook op de neonatale care afdeling gebeurde – tips gericht op het specifieke probleem van het kind. Men leert om de behoefte van het kind te herkennen en hoe men passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind, het kind kan helpen zich stap voor stap verder te ontwikkelen. Pas wanneer problemen in het motorisch functioneren worden geconstateerd zal de begeleiding meer het karakter van een behandeling krijgen.

 

 

 

Baby stapt met hulp
Baby zit