Bobaththerapie

Bobath

Bobath therapie wordt toegepast om uw kind te helpen bij moeilijkheden in zijn/haar motorische ontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld zijn: niet of vertraagd tot rollen/zitten/kruipen/stand/stappen komen; poepschuiven, tonus-problemen,.. Hierbij wordt zowel gewerkt aan de kwaliteit van bewegen als aan het bereiken van de mijlpalen in de motorische ontwikkeling. Het kind wordt in de therapie gestimuleerd om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en er worden aan de ouders tips mee gegeven om thuis te oefenen.

Bobath therapie  wordt vaak toegepast bij kinderen die neurologische problemen vertonen en bvb in meerdere of mindere mate spanning of spasticiteit vertonen. Kinderen met tonusproblemen ( te hoge tonus of hypertonie ) of te lage tonus ( hypotonie) hebben vaak baat van Bobath therapie.

Bobath therapeuten werken met kinderen met zeer uiteenlopende problemen.
Bepaalde kinderen vertonen een lichte en voorbijgaande disharmonische neuro-motorische ontwikkeling. Andere kinderen vertonen een min of meer vertraagde neuro-motorische ontwikkeling, al dan niet geassocieerd met een hersenverlamming, ook cerebrale parese of CP genoemd.
Ouders die geconfronteerd worden met de diagnose van cerebrale parese en die meer informatie wensen, kunnen zich wenden tot ons of meer info vinden op de website van de Bobath  vereniging: www.Bobath.be