Kinderen met houterige motoriek of DCD

Schrijf oefeningen pediatrie, kinesitherapie

DCD betekent developmental coördination disorder. In de volksmond zijn dit kinderen met een houterige of onhandige motoriek. Vroeger werd dit ook als dyspraxie omschreven.
Kinderen met DCD zijn vaak onhandig en bvb. weinig vaardig in de turnles. Ze leren bvb nieuwe motorische vaardigheden als fietsen of zwemmen niet vlot aan, of struikelen en vallen vaak. Veel kinderen hebben ook moeite met de schrijfmotoriek.