Psychomotoriek

Fijne motoriek oefening

Hier ligt ook de nadruk op het (psycho)motorische aspect waarmee het kind moeite heeft. Dit kan enorm variëren van kind tot kind.
Hieronder vallen:

  • Schrijfmotorische problemen (bv. foutieve pengreep, schrijftempo,...)
  • Problemen met de fijne motoriek (bv. manipuleren voorwerpen, veters strikken,...)
  • Problemen met de grove motoriek ( evenwicht, lopen, springen, fietsen,...)
  • Problemen met coördinatie (bv. balvaardigheid, coördinatie van armen en benen,...)
  • Problemen op visueel-ruimtelijkevlakbv.begrippen als onder, op, links, rechts,...)
  • DCD (dyspraxie of ook developmental coordination disorder)